Databank Vlaamse Magistraten

File information

The following file is now ready for you to download:
wetomgangsrechtgrootouders.pdf

15 JUNI 2018. — Wet tot wijziging van artikel 375bis van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1253ter/1, 1253ter/3 en 1253quater van het Gerechtelijk Wetboek

Wet en voorbereidende werkzaamheden
Download file