Databank Vlaamse Magistraten

File information

The following file is now ready for you to download:
wetalternatievegeschillenbeslechting.pdf

Wet alternatieve geschillenbeslechting

18 JUNI 2018. - Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing&mdash;B.S. 2 juli 2018<br />
Download file