Databank Vlaamse Magistraten

File information

The following file is now ready for you to download:
wetstrafrechtelijkeverantwoordelijkheid.pdf

11 JULI 2018. — Wet tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft

Wet en voorbereidende werkzaamheden met bladwijzers (pdf)
Download file