Databank Vlaamse Magistraten

File information

The following file is now ready for you to download:
wetbeveiligigingsperiode11012018.pdf

Wet beveiligigingsperiode

Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van een beveiligingsperiode en tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis voor wat de onmiddellijke aanhouding betreft - wet en voorbereidende werkzaamheden
Download file