Databank Vlaamse Magistraten

File information

The following file is now ready for you to download:
voorbereidendpotpourri5.pdf

6 JULI 2017. — Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Voorbereidende werkzaamheden en wet
Download file